Wanda Chotomska  - „Piegozbyt”

Piegowaty pan referent z piegowatą referentką odczytują stosy podań,decydując bardzo prędko:

Piegowaty pan referent
z piegowatą referentką
odczytują stosy podań,
decydując bardzo prędko:


MALUCH

Spis tekstów