Wanda Chotomska  - „Piegozbyt”

Bo kto chce mieć własne piegi - duże, średnie albo tycie - ten podanie w sprawie piegów musi złożyć w Piegozbycie.

Bo kto chce mieć własne piegi
- duże, średnie albo tycie -
ten podanie w sprawie piegów
musi złożyć w Piegozbycie.


MALUCH

Spis tekstów