Żołnierzowi co grał zucha...

Żołnierzowi co grał zucha,
Wszystkich łaje i potrąca,
Świsnął szablą koło ucha,
Już z żołnierza masz zająca.

<-- 3 -->


MALUCH

Spis tekstów