Skończyła się już samotność! Młodego Indianina Robinson nazwał Piętaszkiem. Piętaszek chętnie pomagał w każdej pracy.

Skończyła się już samotność! Młodego Indianina Robinson nazwał Piętaszkiem. Piętaszek chętnie pomagał w każdej pracy.

<-- 24 -->

MALUCH

 

Spis tekstów