Mahdi przyrzekł swą łaskawość dzieciom, jeśli zostaną wyznawcami jego nauki. - Twojej nauki nie znam, gdybym ją przyjął uczyniłbym to tylko ze strachu, byłbym po prostu tchórzem - powiedział Staś.
Mahdi przyrzekł swą łaskawość dzieciom, jeśli zostaną wyznawcami jego nauki. - Twojej nauki nie znam, gdybym ją przyjął uczyniłbym to tylko ze strachu, byłbym po prostu tchórzem - powiedział Staś.

<-- 14 -->


MALUCH

Spis tekstów