- Jesteśmy wolni - pomyślał chłopiec, widząc zbliżających się Beduinów. Lecz ludzie ścigający dotychczas karawanę byli także wyznawcami Mahdiego i przyłączyli się do niej.

- Jesteśmy wolni - pomyślał chłopiec, widząc zbliżających się Beduinów. Lecz ludzie ścigający dotychczas karawanę byli także wyznawcami Mahdiego i przyłączyli się do niej.

<-- 10 -->


MALUCH

Spis tekstów